Novosoft MSS
Mobile Sales System

 

Essential for your sales force. Order taking, invoicing, penetration collection in the field.

Saha Satış Ekibinizin Verimini Artırın

Novosoft MSS Mobil Satış Sistemi, sahada satış ve dağıtım yapan hızlı tüketim ürünleri firmalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. Satış ve dağıtım filonuzun etkin ve verimli yönetilmesini amaçlar.


Novosoft MSS, sıcak satış, sipariş toplama (soğuk satış), teslimat ve tahsilat operasyonlarının, yönetimin belirlediği süreçlerle sahada belirli kurallar içerisinde icra edebilmesini sağlar. 

Novosoft MSS kullanıldığında satış temsilcisinin (ST) gün içinde yapacağı ziyaret güzergahı (rut), uğraması gereken noktalar, uğradığı müşterilerde uygulaması gereken fiyatlar, kampanyalar, cari hesap, çek senet ve nakit tahsilat kuralları firma yönetimi tarafından belirlenir.

Novosoft'un saha satış ve dağıtım konusundaki 10 yılı aşkın tecrübesi ile geliştirilen sistem; ihtiyacınız olan gelişmiş özelliklerin tümünü kolay kullanılır bir şekilde sunar. Sistem yaygın olarak kullanılan tüm ticari paket programlarla çift yönlü entegrasyon özelliğine sahiptir.

Sağladığı Faydalar

Ürün bulunurluk (penetrasyon) artışı; perakende noktasında ürünlerinizin raf bulunurluğu satış için ön şarttır. Son tüketici dükkan rafında bulamadığı ürünü alamaz.

Rut planlaması, satış noktasının satış kapasitesine göre ziyaret sıklığını planlayabilmek, satışı iyi olan yerlere daha sık, satışı zayıf olan yerlere daha seyrek gitmek, ve bu planlamayı satış temsilcisine (ST) değil de ekip sorumlusu satış şefine vermek. Gerçekleşen rut verimini şefin önüne raporlar ile koyabilmek.

Fiilen gerçekleşen rut mesafe ve zaman detaylarını görebilmek. 

Ziyaret edilen nokta sayısı, satış noktalarındaki ürün çeşidini artırmak.

Satış miktar ve çeşidini artırmak.

Masrafları kontol altına almak; araç ve plasiyer sayısı, kilometre takibi yapabilmek.

Tahsilat verimi arttırmak, tahsilat vadesini kontrol altına almak,

açık hesap riskini sınırlamak.

Sahadaki alacakların takibini düzenleyerek valör kayıplarını önlemek.

Elle, kalem, kağıt ve hesap makinesi ile fatura oluşturmak için harcanan zamanı ortadan kaldırmak ve kazanılan zamanı müşteri ilişkilerini geliştirmek için harcamak.

Ürün fiyatlandırması, kampanya ve indirimlerin plasiyer değil sistem ile yönetim tarafından belirlenmesini sağlamak.

Demirbaş, promosyon malzemesi takibini kontrol altına almak.

Saha elemanlarının hiyerarşik yapıda ziyaret, satış, sipariş toplama performanslarını ölçmek.

 
Belli Başlı Özellikler

 

 • Sıcak-soğuk satış

 • Tüm stok, cari hareketlerin tam denetimi

 • Depo, cep depo ve araç stok takibi

 • Tam otomatik kampanya; merkezden belirlediğiniz kurallara uyan faturaya bedelsiz ürün ya da iskonto otomatik verilmesi

 • Ürün ve rakip ürün penetrasyon izleme imkanı

 • Zincir mağaza sistemi

 • Internet üzerinden merkez bağlantısı

 • Barkodlu, gramajlı ürün satış

 • Sağlam-bozuk iade takibi

 • Anket yapabilme

 • Tahsilat, çek/senet, risk takibi

 • Kapsamlı raporlama; yüzlerce farklı rapor

 • Kullanıcı bazında yetkilendirme

 • Ticari yazılım ya da ERP paketleriyle çift yönlü entegrasyon

 
Need to learn more? Get in Touch.

We're here to help. Just click the button: 

 • Follow us on LinkedIn
 • Follow us on Twitter
 • YouTube

Follow us on LinkedIn and Twitter

Cari Hareketler

Sahada yapılan bütün satış ve tahsilatlar kontrol altında.